κεχάρισθε

κεχάρισθε
χαρίζομαι
say
perf imperat mp 2nd pl
χαρίζομαι
say
perf ind mp 2nd pl
χαρίζομαι
say
plup ind mp 2nd pl (homeric ionic)
χαρίζω
say
perf imperat mp 2nd pl
χαρίζω
say
perf ind mp 2nd pl
χαρίζω
say
plup ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”